Cây xanh giả trang trí, cây bàng sigapore 1.2m

1.130.000